งานยกติดตั้งทาวเวอร์เครน LIEBHERR หน่วยงานก่อสร้างโรงแรมฮิวตั้น [HD]