งานยกเหล็กโครงป้ายห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยรถเครน 200 ตันต่อ Luffing Jib 51 เมตร