งานยกสะพานลอยถนนศรีนครินทร์โดยรถเครน 200 ตัน 160 ตัน